OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.11.2019 22:26:45 

CN ANEPS Nová Dubnica

História
História CN Aneps Nová Dubnica
 
 
 
 
Súčasná nová budova nášho klubu pod názvom Kultúrna beseda

 

 Dňa 3.marca r.2007 uskutočnilo prvé stretnutie nepočujúcich so zakladateľom Milanom Liptákom, budúcich členov CN Aneps N.Dubnice v dočasnej klubovni bývalej Požiarnej zbrojnici v Novej Dubnici. Oficiálne dňa 25. mája 2007 vzniklo zakladajúcou členskou schôdzou naše Centrum nepočujúcich Aneps N.Dubnica. Prvou predsedníčkou CN ANEPS N.Dca sa stala p. Eva Liptáková, prvou tajomníčkou bola p. Anna Bartalová a pokladníkom sa stal p. Michal Daňo, všetci sa stali členmi výboru CN ANEPS N.Dca. V prvom roku založenia organizácie CN ANEPS N.Dca sme mali 15 členov, v ďalšom roku 2008 počet členov vzrástol na 21, v roku 2009 ich bolo 22 a v tomto roku 2010 máme zatiaľ 26 členov. V r.2009 došlo k zmene zloženia výboru, za p. A.Bartalovú vo funkcii tajomníčky nahradil pokladník p. Michal Daňo i doteraz zastáva aj funkciu pokladníka, ďalej novou funkciou sekretárky sa stala p. Petronela Petrovičová. V takom zložení výboru funguje doteraz, takisto sa udiali pre našu organizáciu zmeny ,a to sťahovanie klubovne. Vďaka mestu N. Dubnica nám poskytlo nové klubové priestory do zrekonštruovanej budovy bývalej materskej škôlky v Sadoch Cyrila a Metoda pod názvom Kultúrna beseda. Dostali sme pozvánku na slávnostné otvorenie novej budovy Kultúrna beseda dňa 25.9.09. Nesmierne nás to potešilo a osobne predsedníčka E.Liptáková i tajomník M.Daňo sme zúčastnili na tomto slávnostnom stretnutí. Po presťahovaní do novej klubovne sme od 15.10.09 začali zatiaľ bezplatne využívať priestory, ktoré nám mesto poskytlo na každý štvrtok v týždni. Úlohou nášho centra je našim nepočujúcim pomáhať, vyvíjať aktivity, umožňovať stretnutia a ďalší rozvoj osobnosti, komunikácie. Snažíme sa rozvíjať vzdelanostnú úroveň, poskytovať informácie, sociálne poradenstvo.
 
 
Bývalá klubovňa v budove Požiarnej zbrojnice v N.Dubnici od 2007 do 10/2009