OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.11.2019 22:26:45 

CN ANEPS Nová Dubnica

Kontakty

 

Adresa organizácie: Centrum Nepočujúcich ANEPS N.Dubnica
                                Sad Duklianskych hrdinov 76/8
                                01851 Nová Dubnica
IČO : 50569295
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Nová Dubnica
Číslo účtu : SK31 0900 0000 0051 2561 3014
Sídlo klubovne: ul. Sad Cyrila a Metoda 22, Nová Dubnica
 
Kontakty: predsedníčka Eva Liptáková - 0903020669 - SMS
                                                                                                                              email  -  eliptakova@centrum.sk
                  tajomník Ľubo Habánik- 0907923471 - SMS
                                                                                                                               email   habanik@gmail.com
                  pokladnička Martina Habániková- 0907 728 829 - SMS
                                                       email  - space141283@gmail.com
 
Webmajstri: Ľubo Habánik