OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.11.2019 22:26:45 

CN ANEPS Nová Dubnica

Nedávne akcie

2015

Mikulášsko - vianočný večierok v Trenčíne

4.12.2015

Organizácia Cn ANEPS Nová Dubnica usporiadala pre našich členov mikulášsko - vianočný večierok dňa 4. decembra 2015 o 17. h v reštaurácii Motokar v Trenčíne. Na večierok sa zišlo 25 členov a priateľov. Privítali sme všetkých príhovorom našej predsedníčky E. Liptákovej a nasledovalo poďakovanie s darčekmi členom výboru a vybraným členom za spoluprácu.  Rozdávali sme balíčky od Mikuláša rodičom detí. Najskôr sme si pripili na ďalšiu spoluprácu, pochutili sme si výbornou večerou a chutným dezertom. Po večeri niektorí si dali kávičku, capučino či čaj. Popritom sme si podebatovali. Po 8. h večer bola bohatá a krásna tombola .Ceny, ktorých spolu bolo viac ako 40, sme rozdali šťastlivcom. Boli sme veľmi spokojní.  Bola príjemná atmosféra, výborne sme sa pobavili.

Ďakujeme za organizovanie večierka a vybavovanie tomboly predsedníčke E. Liptákovej a výboru P. Petrovičovej a priateľovi J. Smatanovi, priateľke Adriane Bielej a ostatným.

            

Bc. Luboslav Habánik

pozri na fotogalériu 2015

 

 

2016

9.výročná členská schôdza

CN Aneps v N. Dubnici

 

 

    Dňa 13.februára 2016 CN Aneps Nová Dubnica pozvala na výročnú schôdzu svojich členov, hostí, predsedníčku z Púchova, predsedu z Trenčína a prezidentku ANEPS Annu Bartalovú. Na schôdzi sa zúčastnilo hostí, členov i priateľov nepočujúcich.

autor Ľuboslav Habánik, tajomnik CN

pozri na fotogalériu 2016