OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.11.2019 22:26:45 

CN ANEPS Nová Dubnica

Linky

• Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) - www.aneps.wbl.sk
• Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska - www.atlprenes.szm.sk
• Asociácia športových klubov nepočujúcich - AMICUS - liga.deaf.sk
• Centrum Nepočujúcich ANEPS a ŠKN Dolný Kubín - www.skn-orava.wbl.sk
• Centrum Nepočujúcich ANEPS Humenné - www.cnhe.wbl.sk
• Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice - www.sknke.estranky.sk
• Centrum Nepočujúcich ANEPS Michalovce -  http://cnmi.webnode.sk/
• Centrum Nepočujúcich ANEPS a ŠKN Nové Zámky - www.sknnovezamky.weblahko.sk
• Centrum Nepočujúcich ANEPS Trenčín - www.nepocujem.weblahko.sk
•Centrum Nepočujúcich ANEPS Zvolen - www.cn-zvolen.wbl.sk

 Centrum Nepočujúcich ANEPS Žilina - www.anepszilina.weblahko.sk
• Deaf Studio - www.deafstudio.net
• Divadlo Tiché iskry - www.ticheiskry.sk
• Duchovná služba - www.nepocujuci.fara.sk
• Effeta – stredisko sv. Františka Saleského – www.effeta.sk
• FCN PLAST-MONT Lučenec - fcnlucenec.wbl.sk
• Infonep (časopis nielen pre nepočujúcich) - www.infonep.wbl.sk
• Infosluch - www.infosluch.sk
• Krajské centrum ANEPS Prešov - www.kcpo.wbl.sk
• Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku - www.kcns.sk
• Letný tábor pre nepočujúce deti - www.tabor.wbl.sk
• Nadácia Vlada Kulíška – Počuť srdcom - www.kulisek.slovanet.sk
• Národná rada občanov so zdravotným postihnutím - www.nrozp.sk
• Nepočujúci podnikatelia – www.nepocujucipodnikatelia.sk
• Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich – www.sakmn.websnadno.eu
• Slovenský zväz ľadového hokeja nepočujúcich - www.hockeydeaf.wbl.sk
• Solidarita mladých nedoslýchavých - www.somned.wbl.sk, www.somned.wordpress.com

  Slovenská federácia nepočujúcich športovcov- http://www.deaflympic.sk/  
• Sport Club Admirals Deaf Bratislava - www.scadmiralsdeafba.wbl.sk
• ŠK Neko Bratislava - www.sknekovolejbal.websnadno.cz
• ŠK nepočujúcich detí - www.sknd.kryha.sk
• ŠK Nepočujúci Bratislava - www.sknblava.wbl.sk
• ŠK Nepočujúci Bratislava – bowlingový oddiel - http://www.deafbowling.eu/
• ŠKN Hlohovec - deafsknhlohovec.wbl.sk
• ŠKN Prešov – www.sknpresov.wbl.sk
• ŠKN Sokol Bratislava - www.sknsokolba.wbl.sk
• ŠKN Trenčín -  http://skntrencin.wbl.sk/
• ŠKN Spartak Trnava - deafspartak.wbl.sk
• Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí - www.hluchoslepi.ic.cz
• O.Z.Myslím - http://www.myslim.sk/